Slussfors IK kallar medlemmar till årsmöte söndag 26/2 kl 18.30 i IK-stugan.

Bl.a. diskuteras följande:

 • Förslag på stadgeändring gällande styrelsen: att godkänna ordförande + 4 ordinarie ledamöter i styrelsen.
 • Undersektion: att godkänna Ungdomsföreningen/Gymmet som undersektion till Slussfors IK.
  Gymmet har kommit in med en förfrågan om att få bli undersektion till Slussfors Ik. Styrelsen har sagt ja men det slutgiltiga beslutet kommer att tas av årsmötet. Förslaget innebär att gymmets verksamhet kommer att drivas i Sik’s regi men Gymmet kommer att ha kvar sin styrelse inkl ordförande sekreterare och kassör. Som undersektion har gymmet egen ekonomi, skild från SIK’s  och man behöver lösa särskilt medlemskort för verksamheten.

Välkomna!

Komplett dagordning:

 • Val av ordförande för mötet.
 • Val av sekreterare -”-
 • Val av 2 justerare -”-
 • Godkännande av kallelsen.
 • Dagordningen läses.
 • Verksamhetsberättelsen
 • Kassarapport samt revisionsberättelsen
 • Får styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året?
 • Stadgeändring från 6 till 4 ordinarie ledamöter utöver ordförande
 • Gymmet som undersektion till SIK
 • Val av styrelse för 2017
 • Revidering av drogpolicyn