Ordförande: Ingela Karlsson Laketa (070-350 93 28)
Vice ordförande:  Catharina Persson Ingvarsson (070-39 48 818)
Sekreterare: Nina Lirell (070-21 590 39)
Kassör: Gun-Britt Karlsson (070-63 62 881)
Ledamöter: Kalle Nilsson (070-329 53 53), Andreas Karlsson och Malin Rådbring