Slussfors IK - logotyp

Slussfors IK

Grundat 1944

Medlemsmöte och knytkalas

Välkomna till medlemsmöte och knytkalas i IK-stugan söndagen den 27 augusti kl. 15.00.

Kom och samtala om vad vi vill och kan göra framöver!

Samtidigt kommer det att finnas aktiviteter för barn till föräldrar som deltar på mötet. Mötet avrundas med knytkalas ca 16.00. SIK står för dricka och kaffe och alla som vill vara med tar med sig något matigt.

Kallelse till Slussfors IKs årsmöte söndag 26/2

Slussfors IK kallar medlemmar till årsmöte söndag 26/2 kl 18.30 i IK-stugan.

Bl.a. diskuteras följande:

 • Förslag på stadgeändring gällande styrelsen: att godkänna ordförande + 4 ordinarie ledamöter i styrelsen.
 • Undersektion: att godkänna Ungdomsföreningen/Gymmet som undersektion till Slussfors IK.
  Gymmet har kommit in med en förfrågan om att få bli undersektion till Slussfors Ik. Styrelsen har sagt ja men det slutgiltiga beslutet kommer att tas av årsmötet. Förslaget innebär att gymmets verksamhet kommer att drivas i Sik’s regi men Gymmet kommer att ha kvar sin styrelse inkl ordförande sekreterare och kassör. Som undersektion har gymmet egen ekonomi, skild från SIK’s  och man behöver lösa särskilt medlemskort för verksamheten.

Välkomna!

Komplett dagordning:

 • Val av ordförande för mötet.
 • Val av sekreterare -”-
 • Val av 2 justerare -”-
 • Godkännande av kallelsen.
 • Dagordningen läses.
 • Verksamhetsberättelsen
 • Kassarapport samt revisionsberättelsen
 • Får styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året?
 • Stadgeändring från 6 till 4 ordinarie ledamöter utöver ordförande
 • Gymmet som undersektion till SIK
 • Val av styrelse för 2017
 • Revidering av drogpolicyn

Annandagen i slalombacken kl. 11

1:a hjälpen-genomgång och därefter genomgång av liften.
OBS! Detta behöver alla genomgå som skall stå liftvakt i vinter eller för att få starta liften.

Passa på att umgås i backen och runt spåret!
Efter jul kommer slalombacken att vara öppen söndagar m.h.a. föräldrar som turas om att ansvara för liften.
Alla välkomna!

Inspiration och utbildning för SKIDKUL

Kom och inspireras inför skidsäsongen oavsett om du kommer att vara ledare eller inte. Vi träffas nu på torsdag 10/12 kl. 18–20.

Teori (i IK-huset) blandas med praktik ute. Ta gärna med skidor om du har.

Träffen samordnas i samarbete med SISU och instruktör är Cajsa af Ekenstam från Tärnaby IK Fjällvinden. Alla är välkomna! Vid frågor ring Ingela, 070-350 93 28.