1:a hjälpen-genomgång och därefter genomgång av liften.
OBS! Detta behöver alla genomgå som skall stå liftvakt i vinter eller för att få starta liften.

Passa på att umgås i backen och runt spåret!
Efter jul kommer slalombacken att vara öppen söndagar m.h.a. föräldrar som turas om att ansvara för liften.
Alla välkomna!