Slussfors IK - logotyp

Slussfors IK

Grundat 1944

Kallelse till Slussfors IKs årsmöte söndag 26/2

Slussfors IK kallar medlemmar till årsmöte söndag 26/2 kl 18.30 i IK-stugan.

Bl.a. diskuteras följande:

 • Förslag på stadgeändring gällande styrelsen: att godkänna ordförande + 4 ordinarie ledamöter i styrelsen.
 • Undersektion: att godkänna Ungdomsföreningen/Gymmet som undersektion till Slussfors IK.
  Gymmet har kommit in med en förfrågan om att få bli undersektion till Slussfors Ik. Styrelsen har sagt ja men det slutgiltiga beslutet kommer att tas av årsmötet. Förslaget innebär att gymmets verksamhet kommer att drivas i Sik’s regi men Gymmet kommer att ha kvar sin styrelse inkl ordförande sekreterare och kassör. Som undersektion har gymmet egen ekonomi, skild från SIK’s  och man behöver lösa särskilt medlemskort för verksamheten.

Välkomna!

Komplett dagordning:

 • Val av ordförande för mötet.
 • Val av sekreterare -”-
 • Val av 2 justerare -”-
 • Godkännande av kallelsen.
 • Dagordningen läses.
 • Verksamhetsberättelsen
 • Kassarapport samt revisionsberättelsen
 • Får styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året?
 • Stadgeändring från 6 till 4 ordinarie ledamöter utöver ordförande
 • Gymmet som undersektion till SIK
 • Val av styrelse för 2017
 • Revidering av drogpolicyn

Annandagen i slalombacken kl. 11

1:a hjälpen-genomgång och därefter genomgång av liften.
OBS! Detta behöver alla genomgå som skall stå liftvakt i vinter eller för att få starta liften.

Passa på att umgås i backen och runt spåret!
Efter jul kommer slalombacken att vara öppen söndagar m.h.a. föräldrar som turas om att ansvara för liften.
Alla välkomna!

Inspiration och utbildning för SKIDKUL

Kom och inspireras inför skidsäsongen oavsett om du kommer att vara ledare eller inte. Vi träffas nu på torsdag 10/12 kl. 18–20.

Teori (i IK-huset) blandas med praktik ute. Ta gärna med skidor om du har.

Träffen samordnas i samarbete med SISU och instruktör är Cajsa af Ekenstam från Tärnaby IK Fjällvinden. Alla är välkomna! Vid frågor ring Ingela, 070-350 93 28.

Bollkul!

Det blir bollsport eller annan aktivitet på tisdagar, onsdagar och torsdagar vecka 27 och 28. För 4-7-åringar kl 9:30-10:30, för 8-12-åringar kl 10:30-12:00.
Samling uppe vid fotbollsplan. Ledare är Noel och Philip.
Alla är välkomna!
Föräldrar ansvarar själva för sina barn!